Third Seminar (第三場講座) 18.10.2016

– THIRD SEMINAR –

dsc_0006dsc_0012dsc_0020dsc_0021dsc_0043dsc_0047dsc_0059dsc_0065dsc_0081dsc_0152

TIME: 18.10.2016 Tuesday

 – 6pm Register – 6:30pm Start – 7:30pm Finished –

ADDRESS: 470 McCullough St, Sunnybank, QLD 4109, Australia.


sunpac

sunpac2

screen-shot-2016-07-06-at-2-46-04-pm_800-600

photo-20-09-2016-8-32-05-pm

dsc_0073

上一場講座客戶回應

講座照片與短片


 


Contact Me – Johnson Hung

| P: 0435861402 | Wechat ID: Jshung888 | Line ID: jhung19 |